poslat pohladnicuPoslať pohľadnicu
Email:
Heslo:
Zostať prihl. | >> prihlásiť
| registrácia | zabudnuté heslo
kengura
kengura

Kategória:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | X | Y | W
91 firiem
LogoInfoRegistrácia
Rastislav Danis - Maliarske a rekontruk?n prce
Kategoria: | | | |
Lokalita: Bratislava
Opis: Ponkame kompletn servis odbornch maliarskych a rekontruk?nch prc.
23.01 2017
DJS Architecture
Kategoria: |
Lokalita: Bratislava
Opis: Projek?n kancelria DJS Architecture navrhuje projekty rodinnch domov na mieru. Vytvrame projekty, ktor efektvne vyuvaju priestory. Tie ponkame katalgov projekty domov.
05.12 2016
Farlesk.sk | Predajca farieb a lavok
Kategoria: |
Lokalita: Bratislava
Opis: Potrebujete vyma?ova? dom alebo kancelriu? Je v plot pod zna?nm vplyvom korzie?
30.11 2016
Profivac Slovakia s.r.o.
Kategoria: |
Lokalita: Bratislava
Opis: Centrlne vysvanie pre domy, hotely, kancelrie ...
21.04 2016
Dobry majster s.r.o
Kategoria: |
Lokalita: kosice
Opis: stavebne prace a rekonstrukcie
12.01 2015
Ondreji?ka Marek
Kategoria: | | | |
Lokalita: Hrn?iarovce nad Parnou
Opis: Poh?adov betn - imitcia, murrske prce - pokldka keramickej dlaby, keramickho obkladu, plvajcej podlahy, stavanie prie?ok, vntorn omietky, stierky, prerbka bytovch jadier, obstavba
17.09 2013
DOM-OV Slovensko, s.r.o., stavebno-obchodn spolo?nos?
Kategoria: |
Lokalita: Koice
Opis: Dom na mieru! Prezrite si svet nzkoenergetickch domov na mieru v naom portfliu. Njdite si ten svoj, alebo ns kontaktujte a vytvorme spolo?ne vae nov bvanie.
03.07 2013
HEKA-STAV s.r.o.
Kategoria: | | | | | |
Lokalita: Komjatice
Opis: Cie?om naej spolo?nosti HEKA-STAV s.r.o. je realizcia diel vo vysokom tandarte, poadovanom a dohodnutom termine a plnovanom rozpo?te prc HSV,PSV
13.01 2013
ANER plus s.r.o.
Kategoria: | | | | | | |
Lokalita: Bratislava
Opis: ANER plus.s.r.o. Upratovanie, ?istenie, ma?by, stierky, omietky, spracovanie ?tovnctva. Poradenstvo zadarmo!
26.07 2012
Rekontrukcia bytovho jadra a kpe?ne - Bazystav
Kategoria: |
Lokalita: Povask Bystrica
Opis: Kompletn rekontrukcia bytovho jadra, kpe?ne, kuchyne a balknov. Prestavba a prerbka jadra, prerbka kpe?ne a kuchyne, elektrointala?n prce, obklada?sk prce. Z?avy na materil.
09.05 2012
Ekoclim, s.r.o.
Kategoria: |
Lokalita: Bernolkovo
Opis: Ekoclim domy na k??, drevostavby, ekologick stavby, nzkoenergetick stavby, zateplenie, fkan izolcia, predaj stavebnho materilu
17.02 2012
Peter Karhan-KARPET
Kategoria: |
Lokalita: Preov
Opis: Elektrointalacie,montae,rekontrukcie a udrba elektrickychzariadeni+bleskozvody. odborne prehliadky a odborne skusky elektrickych zariadeni. sprostredkovanie stavebnych prac.
17.03 2011
Kovovone s.r.o
Kategoria: | | | | |
Lokalita: Gajary
Opis: Umeleck kov?stvo, zmo?nctvo, vroba z nerezu,vroba a predaj kovanch polotovarov, pohony na brny - predaj, mont-Nice .came,key
30.08 2010
?ubomr Koky
Kategoria: | | |
Lokalita: Gerlachov
Opis: Vkopov prce, pokladanie kanaliza?nho potrubia, bracie prce, pokldka obrubnkov a dlaby ?tanie vkresov, mont sadrokartnu, demolcia, zemn a kop?ske prce, maliarske a natie...
17.05 2010
PROmiprojekt s.r.o.
Kategoria: |
Lokalita: Bratislava
Opis: Projek?n a stavebn ?innos? - rodinn domy, nzkoenergetick a montovan stavby, vyhotovenie komplexnej dokumentcie rodinnho domu.
08.04 2010
Domy na k?? - Mecon
Kategoria: |
Lokalita: Bansk Bystrica
Opis: Domy na k??, domy na kluc, stavebn vroba, dopravn sluby, predaj stavebnho materilu, investi?n ?innos?.
15.02 2010
Stavebn firma Mikolaj
Kategoria: | |
Lokalita: ilina
Opis: Vstavba bytovch, kancelrskych a priemyselnch priestorov, stavby na k??, prestavby, rekontrukcie a modernizcie stavieb.
02.02 2010
ZINB, s.r.o.
Kategoria: | |
Lokalita: amorn
Opis: zemn prce, ru?n vkopov prce, hrub stavby, ininierske stavby, pozemn stavby, bracie prce, likvidovanie starch budov, likvidciu odpadu, rodinn domy na k??, preprava
11.01 2010
Majes v?ahy a eskaltory a.s.
Kategoria: |
Lokalita: Bratislava
Opis: Vroba, dodvka, mont, rekontrukcie a modernizcie vyhradench zdvhacch zariaden. Vroba nhradnch dielov.
20.12 2009
V?AHY ZEVA spol. s r.o.
Kategoria: |
Lokalita: Bratislava
Opis: Vroba rozvdza?ov pre nov v?ahy a nhrad rozvdza?ov pre starie typy v?ahov, vroba signaliza?nch prvkov v?ahov, vlastn projekcia v?ahov, kontrukcia riadenia v?ahov.
07.12 2009
V?AHY PREOV, s.r.o.
Kategoria: |
Lokalita: Preov
Opis: Mont, rekontrukcia, oprava, drba, odborn prehliadky a odborn skky zdvhacch zariaden, odborn skky elektrickch zariaden, obchodn ?innos?.
07.12 2009
Holbet
Kategoria: |
Lokalita: Nov Mesto nad Vhom
Opis: Betnov potery, betnov potery plvajce, zalievanie podlahovch vykurovan v bytoch, rodinnch domoch, garach,vylievanie samonivela?nch sdrovch poterov a stierok.
02.12 2009
Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1 | 2 | 3 | 4